Ouderbetrokkenheid

Bij de IKC’s van Borgman staat jouw kind centraal en daarbij doen we ook graag een beroep op de inzet van de ouders en verzorgers. Bijvoorbeeld om mee te denken en mee te praten in de nog te vormen IKC-raad. Naar verwachting werken de OC (oudercommissie SKSG) en MR/OR (medezeggenschapsraad en ouderraad) vanaf 1 augustus 2021 samen in deze raad.

Ouderbijdrage

De ouderraad stelt aan het begin van het jaar de vrijwillige bijdrage van de ouders vast en beheert deze gelden. De vrijwillige ouderbijdrage is € 47,50 per kind (gerelateerd aan het bedrag dat ouders van de gemeente krijgen). In de loop van het jaar verstuurt de OR daarvoor een acceptgiro. Een hogere bijdrage is zeer welkom. Ouders met een bijstandsuitkering hebben het recht om bij de gemeente een tegemoetkoming in de ouderbijdrage aan te vragen. Zaken als het Sinterklaasfeest, kerstvieringen en andere festiviteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Participatiefonds

Onze ouderraad wil graag iets doen voor kinderen (gezinnen) die wonen in moeilijke omstandigheden. Het gaat om kinderen die in het toevluchtsoord (Het Kopland) wonen en om kinderen van ouders die soms onvoldoende financiële armslag hebben om deel te nemen aan activiteiten. Denk dan aan excursies en reisjes, maar ook aan activiteiten tijdens de pauzes. Soms is er gewoon niet genoeg geld voor een zak knikkers of voor voldoende eten en drinken. Ook de deelname aan naschoolse activiteiten, waar medeleerlingen wel heen gaan, is vaak onmogelijk. De ouderraad en het IKC beheren de gelden. Een bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer 4904421, op naam van Ouderraad Borgmanschool Sociaal Fonds, Groningen.

Stichting Borgman Middelen

Het doel van deze stichting is geld inzamelen voor extra les- en leermiddelen, speelvoorzieningen, bijzonder meubilair, spelmateriaal, computers en soms voor de aankleding van de gebouwen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies