Visie en missie

Opgroeien doe je het best in een veilige omgeving die jou accepteert zoals je bent. En als kind houdt je ontwikkeling niet op bij de voordeur. Je neemt wie je bent en wat je leert mee naar huis, naar school, naar de opvang, naar vriendjes en vriendinnetjes, naar familie, naar de buitenwereld. Leren doe je overal.

Daar sluiten wij op aan. Onderwijs en opvang vormen bij ons één veilig en stimulerend geheel. Wij bieden een pedagogisch klimaat waarin onze coaches alle kinderen op een positieve manier benaderen. Dat doen wij in een open sfeer, met aandacht en vertrouwen.

Iedereen is welkom!

Elk kind - ongeacht afkomst, beperking, godsdienst of levensbeschouwing - is welkom bij ons. Wij kijken graag hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling.

En bij alles dat wij doen staat het kind centraal. Dat betekent dat wij goed naar kinderen kijken en luisteren. Waar staan ze nu? Wat hebben ze van ons, als coaches, nodig om de volgende stap te zetten? Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers overleggen hierover regelmatig om kinderen te stimuleren op een manier die goed bij het kind past.

Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen, werken we volgens vijf kernwaarden: veiligheid, zelfvertrouwen, autonomie, samenwerken en plezier!

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies