Onderwijs

Natuurlijk schenken we aandacht aan didactische vakken zoals rekenen en taal. Maar binnen onze IKC’s maken kinderen kennis met meer facetten, zoals bijvoorbeeld drama, cultuur, muziek of sport.

We bespreken regelmatig hoe we ieder kind zo goed mogelijk uit kunnen dagen en daar heeft je kind ook een belangrijke eigen rol in. Zo wordt je kind steeds zelfstandiger! We bieden een gevarieerd ontwikkelaanbod waarin we leren, samenwerken, spelen en bewegen altijd afwisselen.

Volop uitdaging en activiteiten

Wij bieden onderwijs en buitenschoolse activiteiten en werken aan een aansluitend curriculum voor de peuterspeelzaal zodat er een logische doorgaande lijn ontstaat. Lessen en activiteiten sluiten op elkaar aan en kinderen ontwikkelen zich doorlopend.

Daarnaast werken we intensief samen met verschillende culturele instellingen zoals bijvoorbeeld Vrijdag, het Houten Huis en de Noorderlingen. Zo ontwikkelen we een duurzaam aanbod voor cultuuronderwijs.

In onze vele buitenlessen en buitenactiviteiten, ontdekken kinderen de wereld om zich heen en ervaren zij veel ruimte voor plezier en ontwikkeling.

Spelen en ontdekken

Rond onze IKC’s genieten kinderen van mooie speel- en ontdekpleinen. In de open omgeving is een respectvolle omgang met elkaar belangrijk. Medewerkers en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer. Dat betekent dat leerlingen ook meedenken én meebeslissen.

Dat stimuleert de zelfstandigheid en het vermogen tot samenwerken bij kinderen. Bovendien stelt het onze medewerkers in staat om onderwijs op maat te geven en zo optimaal aan te sluiten bij het niveau en tempo van ieder kind.

Lestijden

Wij werken met een continurooster en hanteren het 5-gelijke-dagen-model. Kinderen volgen les op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies